top of page
 • Johan

De vanligaste felen i badrum

Badrum och våtrum är de utrymmen där du kan göra flest fel och där felen också blir som mest kostsamma.


Några varningssignaler som du kan hålla utkik efter i badrummet:

 • Konstig lukt. Det vill säga lukt som du upplever avviker från vad som är “normalt“. Var särskilt uppmärksam på unkna och “gamla“ lukter.

 • Spruckna kakelplattor.

 • Oförklariga fläckar på golv, väggar och tak. Detta kan vara tecken på fuktskador.

 • Läckage.

 • Bristfälliga eluttag. Här är det viktigt att ta hjälp av en elektriker, då ett trasigt eluttag kan innebära en säkerhetsrisk.


Det finns också fel som är svårare att upptäcka. En vanligt förekommande brist är golvets lutning. Oftast är felet som störst kring duschen, vilket kan vara svårt att se när golvet är torrt. Ett annat vanligt fel är att golvbrunnen är felmonterad eller inte kompatibel med det golvmaterial som finns, vilket gör att den inte blir tät. Om golvbrunnen inte är tät läcker fukt in under golvet vilket riskerar att orsaka stora fuktskador.


En ordentligt projektledd badrumsrenovering är AO för ett lyckat resultat som går igenom alla besiktingskontroller.


Här är de 10 vanligaste felen vid besiktningar av badrum enligt Badrumsbesiktningar Sverige:

 1. Golvlutning överstiger 20 millimeter.

 2. Det saknas slitsbotten (tät botten) med uppvik. Alternativt är denna bristfällig.

 3. Övrig golvyta har en golvlutning som understiger minimikravet på 5 millimeter per meter.

 4. Det saknas fästmassa bakom plattor vilket orsakar bomljud.

 5. Golvbrunnens klämring är delvis täckt med bruk.

 6. Bristfällig rengöring av bruksrester vid golvbrunnen.

 7. Felaktigt skuret tätskikt i golvbrunn vid klämring.

 8. Det saknas läckageindikering till installationsschakt.

 9. Slukrist (klinkerram) är inte helt bruksundergjuten.

 10. Avsaknad av klämring av tappvattenledningar.

Det krävs en lång och gedigen erfarenhet för att renovera badrum. Många moment och yrkesbehöriga är involverade.

Anledningen till att fel uppstår i badrum kan bero på att flera yrkesgrupper från olika företag varit inblandade – exempelvis VVS-montörer och plattsättare. Detta kan skapa misskommunikation och otydlighet gällande vem som har ansvar för vad.


LIGAB har bred erfarenhet av badrumsrenoveringar och kan genomföra alla moment på egen hand, vilket säkerställer att inget faller mellan stolarna. Kontakta oss för ett kostnadsfritt offertbesök på plats.

Senaste inlägg

Visa alla

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page