top of page

Källarrenovering i Stockholm

Bor du i Stockholm och funderar du på en källarrenovering?

Att renovera källaren till ett helt nytt boende kan öka värdet på ditt hus. Låt en specialist utföra detta arbete åt dig. LIGAB är din entrepenad specialist när du vill utföra en källarrenovering. 

LIGAB badrumsrenovering lidingö
Olika typer av källarrenoveringar

Eftersom ingen källaren är den andra lik så fastställer vi ihop med kunden den bästa tänkbara lösningen för ytan. Vilka rum ska finnas? Ska det finnas ett badrum? Ett kök?

Vilken uppvärmning och ventilation ska finnas blir också i diskussion. 

Utförliga ritningar

Till en källarrenovering förbereder vi alltid en noggrann beräknad ritning och planlösning innan bygget startar. Ihop med ritning kan vi även utföra design av källaren, där vi hjälper kunden att göra inköpen av allt ytskikt. 

Genom ritningar och visualisering så ser man bättre det färdiga resultatet och det blir mindre missförstånd. 

LIGAB badrum
Kontakta oss inför din källarrenovering

Se till att dina drömmar om din källare inte stannar vid just en dröm. Kontakta oss så hjälper vi dig att förverkliga din vision! Vi genomför alla slags former av källarrenoveringar i Stockholm. Hör av dig till oss så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig inför just din renovering. 

Är du redo att låta oss renovera hos dig?

bottom of page