top of page

2023 - Hersbyvägen, Lidingö

Tillbyggnad, dränering och takkupa med badrum

I detta projekt kontaktade kund oss för bokning av arkitekt och en totalentrepenad av en ny tillbyggnad, dränering, takkupa med badrum. Ett omfattande projekt som vi startade Mars 2023 och avslutade Juni 2023. 

Grävning grundarbete.jpg

Grävning, rivning och grundarbete

Markarbete och rivning av panel för grundarbete och förberedelse. 

Dränering

Dränering runt huset utfördes. 

Dränering Lidingö.jpg
Bottenplatta.jpg

Bottenplatta med golvvärme

Till den nya tillbyggnaden har vi även utfört markarbet med en bottenplatta med golvvärme.

Lösvirke av hela stommen

Hella tillbyggnaden fick stommen av lösvirke, detta för att få en perfekt arkitektritad byggnad med välisolerade väggar, golv och tak. 

Lösvirke.jpg
Arkitektritad_edited.jpg

Arkitektritad och välplanerat av LIGAB Studio

Tillbyggnaden och takkupan blev perfekt ritad av LIGAB Studio med välplanerade detaljer för att möta huvudbyggnadens karaktär.

Fasadmontering och målning

Lösvirke och målning av fasad, knutar, lister och foder. 

Fasadritningar.jpg
Golvbehandling.jpg

Fiskbensparkett med golvbehandling

Läggning av fiskbensparkett och golvbehandling.

Fönster, dörrar, målning och paneler

Fönster, dörrar monterades. Väggar och tak målades och på väggar samt tak blev det väggpaneler och dekorlister. 

Målning av paneler.JPG
Paraddörrar.JPG

Klassiska paraddörrar

Klassiska paraddörrar platsbyggda direkt från snickeriet med lampetter mellan dörrarna. 

Fasaddetaljer

Hängrännor, knutar, foder och lampor allt i en snyggt matchande stil med huvudbyggnaden.

Fasaddetaljer.JPG
Tillbyggnad.JPG

Tillbyggnad med plåttak

Tillbyggnaden fick även ett välisolerat och tätt plåttak. 

Stentrappa med keramik

Stentrappa har gjutits framför tillbyggnaden och stenplattor har lagts. 

Stentrappa.JPG
Före takkupan

Före takkupan

Vi har rivit och skapat en ny takkupa som även har avväxlats, till denna takkupa har vi skapat ett badrum.

Pågående håltagning inför den nya takkupan

Inför uppbygnad av takkupan gjordes det ett hål. 

Pågående håltagning.JPG
Takkupa.JPG

Stomme till takkupan

En välgjord takkupa i lösvirke som ska hålla många generationer fram.

Färdig takkupa

Färdig takkupa som har fått en perfekt arkitektritat utseende med detaljer som möter huvudbyggnadens.

Färdig takkupa
Tätskikt lagt.JPG

Takkupan med sitt egna badrum

Tätskikt lagt till det nya badrummet, med inbyggd blandare från tapwell och golvbrunn från Unidrain. 

Badrummet i takkupan

Genomgående marmor på väggar och golv med golvdekor i marmor. 

Badrum.JPG
Badrummmet.JPG

Badrummet med eget fönster

Takkupa med snyggt klassiskt föns

bottom of page