top of page
  • Johan

Vattenburen golvvärme i källare

Här delar vi med oss av några råd gällande vad som är viktigt att tänka på när du planerar att installera vattenburen golvvärme i källaren.

Inkopplingen av värmesystemet ska utföras av en auktoriserad VVS-montör.

Vad innebär vattenburen golvvärme?

Innebörden av vattenburen golvvärme är att varmvatten pumpas ut i rör i golvet, vilket genererar värme. Vattenburen golvvärme kan användas antingen som en primär värmekälla eller som komfortvärme.

Fördelar med vattenburen golvvärme i källaren:

  • Mer kostnadseffektivt jämfört med elburen golvvärme och element. Du slipper drabbas av exempelvis stigande elpriser.

  • Ett miljövänligt alternativ som skapar ett bra inomhusklimat.

  • Vattnet alstrar en jämn och behaglig golvvärme då det ger mer värme i områden som är kalla jämfört med varma områden.Hur installerar man vattenburen golvvärme i en källare?

Installationen av vattenburen golvvärme kan ske på flera sätt. Du kan till exempel installera det

direkt i bjälklag i bjälklagsplåt, i spårade cellplastskivor med värmespridningsplåt eller gjuta in det

direkt under golvet. Se till att du har ett golv som lämpar sig för golvvärme, samt att du har tillräckligt med isolering i källaren så att värmen inte försvinner under huset.

Pågående renovering av ett källarplan.

För att använda ett vattenburet golvvärmesystem behöver du en värmekälla, till exempel en pelletspanna eller en värmepump. Det är sedan vattnet i golvvärmesystemets rör som skapar uppvärmningen. Rören som används kan ha dimensioner från 8 mm till 20 mm beroende på vilken typ av renovering som ska genomföras och i vilket hus. Det är viktigt att rören är av rätt kvalitet, annars löper värmekällan risk att bli skadad.


Anlita en expert vid installation av vattenburen golvvärme

Vid golvvärmeinstallationer behöver el- och vattenkopplingar utföras av behörig elektriker och VVS-montör med auktorisering via Säker Vatten. LIGAB har kompetensen att utföra denna typ av projekt och kan även hjälpa dig med planeringen av det.

115 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page