top of page
  • Johan

Gräva ut källare: källarrenovering och kostnad

Det finns flera fördelar med att gräva ut källaren och nyttja ytan under huset, bland annat genererar det ofta en värdeökning av bostaden. Hur omfattande en utgrävning blir och vad priset landar på, kan variera beroende på flera omständigheter. Här beskriver vi vilka arbetsmoment som brukar ingå när du gräver ut en källare och vad kostnaden kan landa på.

Genom att gräva ut källaren kan nya boendeytor skapas.

Vid en renovering av källare innebär grundarbetet:

  • Utgrävning av källaren – bila upp betonggolv och gräv bort fyllnadsmassa (vanligtvis jord). Om du vill nyttja källaren som bostadsyta krävs det en takhöjd på minst 2,30 meter. (boverket.se)

  • Dränering – lägg ut material som dränerar grunden. Ofta används makadam som läggs på en markduk.

  • Isolering – när du renoverar en gammal källare behöver du vanligtvis också isolera denna. Placera isolerade material ovanpå makadammen, såsom cellplast eller isodränskivor. Även insidan behöver isoleras vid vattenburengolvvärme.

  • Kontroll av fuktspärren – källare är mer utsatta för fukt än utrymmen vid markplan.

  • Installation av golvvärme – detta är inget krav men någonting som många väljer, antingen i form av ett vattenburet eller elburet system. Det förstnämnda är betydligt mer kostnadseffektivt. Det förutsätter dock att det finns en tillgänglig passande värmekälla (exempelvis bergvärme).


Vad kostar det att gräva ut en källare?

Sammantaget så landar priset kopplat till utgrävningen av källaren på ungefär 5 000 kr per kvadratmeter. Det som påverkar priset är bland annat om golvet som rivs är armerat eller inte – ett armerat betonggolv tar nämligen betydligt längre tid att riva. Mängden stora stenar och berg som du behöver ta dig igenom är en annan sak som inverkar på prisbilden. En totalrenovering av källare kostar med arbete, material och maskiner ca 10 000kr per kvadratmeter.


Anlita en expert för att få information om lämplig metod för utgrävningen baserat på husets konstruktion, så att arbetet sker på ett säkert sätt. LIGAB har erfarenhet av denna typ av projekt och genomför totalrenoveringar såväl som projektering.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page