top of page

Upphovsrätt
 

Senast ändrad: 2022-10-17


LIGABs upphovsrättspolicy

Anmälan om upphovsrättsintrång

L Gruppen Projektutveckling AB. ("LIGAB") respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att dess användare gör detsamma.

 

Det är LIGABS policy, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, att inaktivera och/eller avsluta konton för användare som upprepade gånger gör intrång eller upprepade gånger anklagas för intrång i andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 och som ett erkännande av olika internationella upphovsrättslagar, kommer LIGAB att reagera snabbt på meddelanden som skickas till LIGAB Designated Copyright Agent (identifierad nedan) angående påstådda upphovsrättsintrång från tredje part på LIGABs webbplats eller annan LIGAB- ägda och allmänt tillgängliga digitala fastigheter ("webbplatserna").

 

En upphovsrättsinnehavare, person som är behörig att agera på uppdrag av en eller person som har behörighet att agera enligt någon exklusiv rätt enligt upphovsrätt kan lämna in anklagelser om upphovsrättsintrång på webbplatsen/webbplatserna genom att fylla i följande DMCA-meddelande om påstådd intrång och leverera det till LIGAB Utsedd upphovsrättsagent. Efter mottagandet av detta meddelande kommer LIGAB skyndsamt att ta bort eller blockera åtkomsten till det påstådda intrångsinnehållet, meddela den påstådda tredje parten som gör intrång om det och ge tredje parten möjlighet att skicka in ett bestridande för att bestrida det påstådda intrånget. Om ett bestridande skickas in kommer LIGAB omedelbart att vidarebefordra det till den klagande och återställa det borttagna eller blockerade innehållet inom 10-14 arbetsdagar, såvida inte klaganden lämnar bevis för att den har lämnat in en stämningsansökan mot den påstådda tredje parten som gör intrång angående innehåll som påstås göra intrång.

 

DMCA-meddelande om påstått intrång ("Meddelande")

1. Identifiera det upphovsrättsskyddade verk som har gjorts intrång, eller - om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av detta meddelande - tillhandahåll en representativ lista över de upphovsrättsskyddade verk som har gjorts intrång.

 

2. Identifiera innehållet som gör intrång och tillhandahåll tillräcklig information för att LIGAB ska kunna hitta innehållet som gör intrång, inklusive, om tillämpligt, webbadressen/adresserna till webbplatsen/webbplatserna där innehållet kan hittas.

 

3. Ange kontaktinformation, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, till den person som skickar in detta DMCA-meddelande (t.ex. upphovsrättsägaren eller upphovsrättsinnehavarens agent).

4. Inkludera båda följande uttalanden i meddelandets brödtext:

 

"Jag förklarar härmed att jag i god tro tror att den omtvistade användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen (t.ex. som skälig användning)."

"Jag konstaterar härmed att informationen i detta meddelande är korrekt och, med anledning av mened, att jag är ägare, eller behörig att agera på uppdrag av ägaren, av upphovsrätten eller en exklusiv rätt enligt upphovsrätten som påstås kränkas ."

Ange det fullständiga juridiska namnet och en elektronisk eller fysisk signatur för den person som skickar in detta meddelande (t.ex. upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens agent).

 

Leverera detta meddelande, med alla artiklar ifyllda, till LIGABs utsedda upphovsrättsagent: LIGABCopyright Agent

 

c/o L gruppen projektutveckling AB

 

Kungsgatan 9

Stockholm

 

takedowns [at] LIGAB [dot] .se

 

VIKTIGT: Kommunikation som inte är relaterad till upphovsrättsanvändning eller intrång kommer att kasseras. Vänligen följ den här länken för LIGABs riktlinjer för begäranden om data från tredje part och delgivning av juridiska dokument.

bottom of page