top of page
  • Johan

Vad gäller vid renovering av en bostadsrätt?

I den här artikeln går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när du planerar att renovera din bostadsrätt.

Har du koll på vilka regler som gäller vid renovering av din bostadsrätt?

När du ska renovera din bostadsrätt behöver du till att börja med ta reda på vilka stadgar din bostadsrättsförening har. Därefter behöver du informera bostadsrättsföreningen om kommande renovering. Det är en god idé att kort beskriva vad du tänker göra och bifoga tillhörande underlag för renoveringen. I samma veva kan du även fråga vilka regler som gäller och vad som krävs för att föreningen ska godkänna renoveringsplanerna.


När behöver jag tillstånd för renovering från bostadsrättsföreningen?

Styrelsen får inte vägra tillstånd om inte åtgärden anses påtagligt skada lägenheten eller vara en olägenhet för föreningen. Vissa moment i renoveringen kan kräva styrelsens samtycke.


Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens godkännande utföra följande:

  • Ändringar i befintliga ledningar för värme, gas, avlopp eller vatten.

  • Ingrepp i bärande konstruktion, exempelvis ta bort en bärande vägg.

  • Andra väsentliga förändringar av lägenheten.

I regel kräver badrums- och köksrenoveringar styrelsens tillstånd då de nästan alltid innefattar ändringar i ledningar. Om du flyttar exempelvis köket till annan plats och gör omdragning av ventilation och VVS krävs det även bygglov. Ingrepp såsom att ta bort icke bärande väggar, sätta upp extra väggar eller sätta igen en dörr kräver oftast inte styrelsens godkännande. Är du osäker är det en god ide att fråga vilka stadgar som gäller i din bostadsrättsförening.


Vilka förhållningsregler gäller vid renovering av en bostadsrätt?

Det är bra att alltid ta för vana att kontakta din bostadsrättsförening innan renovering, även om det handlar om en mindre åtgärd – till exempel målning av lägenheten. Då vet grannarna vilken lägenhet eventuellt oljud kommer från, samt vem de ska kontakta om de har några frågor.

Bostadsrättsföreningens förhållningsregler kan exempelvis innefatta:

  • Vilka tider på dygnet som renovering får utföras i byggnaden.

  • Att det ska vara rent och fri framkomlighet i gemensamma utrymmen.

  • Att kontaktuppgifter till byggföretaget ska finnas tillgängligt för samtliga boende i trapphuset.

  • Att arbetet utförs fackmannamässigt.

  • Att fastighetsskötaren ska närvara vid en vattenavstängning.


39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page