top of page
  • Skribentens bildErik

Med fokus på klimat och kvalite

På LIGAB arbetar vi ständigt med att bli klinatneutrala, en del av de processer vi jobbar med är el drivna fordon till våra hantverkare samt kommunalt åkande för personal på kontoret.


Vi fokuserar även att på 7 år uppnå följande:– Kortare projekt- och byggtid

Istället för planering utifrån tillgängliga interna resurser ska planering ske utifrån fastställt slutdatum, baserat på optimal effektivitet.


– Utveckla och komplettera byggmetoder 

Öka andelen träbyggnationer samt utveckla nuvarande byggmetoder för att minska klimatpåverkan.


– Effektivisera logistik, transporter och avfall

Logistiken på byggarbetsplatsen ska optimeras, mängden transporter ska effektiviseras för att minska klimatpåverkan. Mängden avfall ska minskas och sorteras bättre, samt återbrukas i större utsträckning.


– Minska mängden fel: ”Bara bygga en gång”

Förbättrade rutiner så att bostäderna levereras till kund med noll fel. Minskar kostnader, materialförbrukning samt frigör tid till innovation och utveckling.


– Minska energianvändningen

Se över all energi som används, både i byggskedet och i drift. Använd bättre energikällor, som elektrifierade fordon, samt smartare och innovativa tekniska lösningar.


– Digitalisering

Fokus på att digitalisera alla delar av verksamheten som gör LIGAB effektivare och skapar värde för utvecklingen, produktionen och förvaltningen av våra bostäder.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page